NAZZARO Gianni
© Tony Frank - Photo #: 35245
Gianni Nazzaro en photo studio le 14 Mai 1984.